top of page
Screenshot 2023-09-17 at 23.39.25.png

ЛЕЧЕБНИТЕ КОНЕ

 

Терапия чрез Езда

Концепцията на Лечебните Коне се основава на синтез от физиотерапия, психология, терапия чрез среща (encounter therapy), работа с тялото, лечебна педагогика и други.

Терапевтичната езда - като цялостна концепция ориентирана към изживяването - засяга всички сетива и много области от живота. Фокусът е върху индивидуалната подкрепа за детето/ младежа/ възрастния, чрез различните възможни приложимости на коня. Тук основното занимание не спира с ездата и асистираната езда, но обхваща и работа със свободен кон от земя, групови и двигателни игри, както и упражнения с партньор, релаксация и възприятието върху - и чрез - коня.

Лечебната педагогическа подкрепа чрез конете се основава предимно на нуждите на децата/ юношите/ възрастните от фундаменталните преживявания като носене, топлина, близост, взаимоотношения и на желанието за движение и нуждата от собствени действия.

Терапевтичната езда включва голямо разнообразие от методи като системно осъзнаване, социална групова работа, педагогически методи чрез преживяване, игра, преживяване в природата и педагогика с помощта на животни.

Обхватът на услугите непрекъснато се разширява: в допълнение към терапевтичната езда на място, се добавят при възможност и терапии с помощта на кон в старчески домове, както и в домове за хора с нужда от грижа.

В лицето на Надя Рийд на Ваша страна стои терапевт чрез езда, който е обучен и сертифициран в областта на

• педагогиката

• психологията

• физиотерапията.

Терапията чрез езда е приложима върху всички възрастови групи (1 до 100 г.) с педагогически, ортопедични, неврологични, както и психологични и психиатрични аспекти и патологии.

Терапевтичният план за лечение може да включва индивидуална или групова практика, както и съпреживяване върху или с конят.

Надя Рийд има дългогодишен опит като треньор на коне чрез метода на natural horsemanship, а като терапевт чрез езда допълнително бе сертифицирана в хорсменшип, грижата, обучението и вет. мед. поддръжка на терапевтични коне, техните болести и биомеханика, както и еквикинетика.

Надя може да работи с Вас индивидуално или

като съпроводна част на вече състоящо се активно продължително лечение.

 

За повече информация или първоначална безплатна консултация онлайн или по телефона, моля свържете се с Надя.

 

bottom of page